Společnost byla založena v roce 1991 jako samostatný architektonický ateliér společnosti ANTA Zlín spol. s r.o. V roce 2005 se atelier osamostatnil a má obchodní název Studio 97A s.r.o.

Zabýváme se:

- kompletní projekční a inženýrskou činností ve výstavbě pro veřejný i soukromý sektor

- zpracování architektonických studií staveb a interiérů,  projektové dokumentace (dokumentace k územnímu řízení, stavebnímu  povolení, pro výběr dodavatele)

- stavebně technický průzkum, poradenství

- autorský dozor, technický dozor investora

- zabezpečujeme inženýrskou činnost při územním a stavebním řízení, obstarání územního rozhodnutí, stavebního povolení, kolaudace

- ve stadiu realizace staveb a interiérů zajišťujeme komplexní dodávky na klíč